Jednoznačnost a diferencovatelnost řešení

V této kapitole se budeme zabývat existencí a jednoznačností řešení a závislostí řešení na počátečních podmínkách případně parametrech. Konkrétně nás bude zajímat derivace řešicí funkce podle počátečních podmínek a parametrů.

Existence a jednoznačnost řešení

Nejprve se podíváme na otázky kolem existence a jednoznačnosti řešení; úlohy s tím spojené mají převážně teoretický charakter.


Diferencovatelnost řešicí funkce

Tato část je věnována diferencovatelnosti řešení (přesněji tedy řešicí funkce) podle počátečních podmínek a dalších parametrů rovnice. Úlohy jsou obtížnějšího, ale v zásadě početního charakteru.


Celá kapitola je zde: