Centrální varietaCentrální varieta je pokročilá technika, která umožňuje vyšetřovat dynamiku rovnice (mj. její stabilitu) v blízkosti nehyperbolických stacionárních bodů.

Teorie a příklady
Úlohy
Řešení

Celá kapitola je tady: