Bifurkace

Základní typy bifurkací

Nejprve si představíme základní typy 1d bifurkací: sedlo-uzel, transkritická a vidličková bifurkace. Naučíme se také kreslit bifurkační diagramy.

Teorie a příklady
Úlohy na 1d bifurkace
Řešení
Příklady bifurkací v rovině.

Hopfova bifurkace

Nejznámějším typem bifurkace v rovině je Hopfova bifurkace. Souvisí se vznikem netriviálních periodických řešení; naučíme se také, jak vyšetřovat jejich stabilitu.

Teorie a příklady
Úlohy na Hopfovu bifurkaci
Řešení

Celá kapitola v jednom souboru: