Požadavky ke zkoušce ODR2 (NMMA047)

Zkouška sestává z písemné (početní) a ústní (teoretické) části. Ke složení zkoušky je nutné a postačující získat 15 bodů (ze 30 možných) z každé části. Známka závisí na celkovém počtu bodů následujícím způsobem:

Písemná část

Písemná část zkoušky obsahuje 3 úlohy po deseti bodech. Úlohy jsou z následujících čtyř témat: Písemka trvá 90 minut a studenti smí používat jen papír, psací potřeby a občerstvení. Literatura, poznámky ani elektronické přístroje nejsou povoleny.

Písemky z minulých let: zde

Ústní část

Ústní část se skládá ze dvou otázek po 15 bodech. Jedna otázka typicky odpovídá jedné sekci přednášky (např. Poincarého--Bendixsonova teorie, Hopfova bifurkace, ...) Úkolem je říci, o čem je příslušné téma, zformulovat a vysvětlit definice a věty a nakonec po dohodě se zkoušejícím dokázat některou větu (závisí na ambicích studenta).

Příklad zkouškové otázky: (bude dodán)

Seznam odpřednesených tvrzení:

1. Dynamické systémy 2. Caratheodoryova teorie 3. Bifurkace 4. Stabilní, nestabilní a centrální variety 5. Regulace ... bude upřesněno