Informace pro studenty

Komu je seminář určen?

Seminář je zaměřen na zájemce o aplikace matematiky. Primárně je určen pro studenty matematických oborů na MFF UK a FJFI ČVUT (bez zúžení na obor či ročník), ale vítaný je každý.

Mohu na seminář přijít, i když ho nemám zapsaný? I když nejsem student MFF nebo FJFI?

Ano, přednášky jsou zcela veřejné a každý návštěvník je vítaný. Studenti jiných fakult UK a ČVUT si předmět mohou normálně zapsat v SISu (NMAT100) nebo v KOSu (v zimě: 01MPN, bakaláři v létě: 01MPN2B, magistři v létě: 01MPN2N).

Jsem v prváku, budu přednáškám rozumět?

Něčemu jo, něčemu ne. :-) Být ve vyšším ročníku nebo studovat obor příbuzný tématu přednášky určitě pomáhá, ale není to nutné. Přednášející se vždy snaží oslovit co nejširší publikum a lidi z různých oborů, takže typicky jsou jejich prezentace pojaté popularizačně. Pravděpodobně tedy budeš rozumět základním myšlenkám a vynecháš technické detaily, pokud na ně přijde řeč. V každém případě ti to ale může napovědět, až se budeš rozhodovat ohledně svého zaměření.

Dostanu za účast na semináři kredity?

Ano, 1 kredit za každý započtený semestr. Na MFF si lze seminář zapisovat opakovaně každý zimní i letní semestr (na FJFI tuto otázku teprve řešíme). V SISu má kód NMAT100 a v KOSu kódy 01MPN (pro zimní semestr), 01MPN2B (pro bakaláře v letním semestru), 01MPN2N (pro magistry v letním semestru).

Jaké jsou podmínky na zápočet?

Podmínky na zápočet jsou dvě:
1) Docházka na alespoň 4 přednáškách za semestr. (Doporučujeme vybírat podle abstraktu.)
2) Vyplnění anket k navštíveným přednášek - zajímavost, srozumitelnost, kvalita atd. Vítané jsou také jakékoliv názory, nápady na zlepšení, podněty pro další semestry apod.

Můžu si přes seminář najít práci?

Ano, je to dokonce velmi lehké. Je obvyklé, že s prezentacemi firem jdou ruku v ruce nabídky spolupráce, a to ve všech formách. Velkou výhodou je, že se takto můžete nezávazně poptat někoho, kdo v dané firmě pracuje. Tím dostanete lepší a realističtější představu než z oficiálních zdrojů.