Informace pro studenty

Komu je seminář určen?

Seminář je zaměřen na zájemce o aplikace matematiky. Vítaný je každý, ovšem primárně je určen pro studenty matematických oborů na MFF UK a FJFI ČVUT (bez zúžení na obor či ročník). Takže se předpokládají znalosti matematiky alespoň na úrovni základních kurzů nebo tolerance odbornějších pasáží přednášek.

Proč na seminář chodit?

Snažíme se, aby seminář svým posluchačům nabídnul unikátní obsah s vysokou přidanou hodnotou. Něco, co se nedozví nikde jinde a nedočtou v žádných skriptech, mj. osobní zkušenost a know-how přednášejících. Cílem není poskytovat teoretickou výuku, ale doplňovat ji praktickými ukázkami toho, k čemu všemu může matematika (a matematici) v praxi sloužit. Dozvíte se, jak to v praxi doopravdy vypadá a co z toho, co se učí ve škole, se reálně používá. Také můžete přednášejícím klást zvědavé dotazy.
Přes seminář je taktéž možno najít práci. Je obvyklé, že s prezentacemi firem jdou ruku v ruce nabídky spolupráce, a to ve všech formách. Velkou výhodou je, že se takto můžete nezávazně poptat někoho, kdo v dané firmě pracuje. Tím dostanete lepší a realističtější představu než z oficiálních zdrojů.
Kromě toho věříme, že je seminář i zajímavým společenským programem na středeční večery.

Jsem v prváku/nejsem matematik, budu přednáškám rozumět?

Něčemu jo, něčemu ne. :-) Nebudeme kecat, být ve vyšším ročníku nebo studovat obor příbuzný tématu přednášky určitě pomáhá - ale není to nutné. Přednášející se vždy snaží oslovit co nejširší publikum a lidi z různých oborů, takže typicky jsou jejich prezentace pojaté popularizačně. Pravděpodobně tedy budete rozumět základním myšlenkám a vynecháte technické detaily, když na ně přijde řeč.

Mohu na seminář přijít, i když ho nemám zapsaný? I když nejsem student MFF nebo FJFI?

Ano, přednášky jsou veřejné a přístupné komukoliv. Studenti jiných fakult UK a ČVUT si předmět mohou normálně zapsat v SISu (NMAT100) nebo v KOSu (v zimě: 01MPN, bakaláři v létě: 01MPN2B, magistři v létě: 01MPN2N).

Dostanu za účast na semináři kredity?

Ano, v akademickém roce 2018/19 to je 1 kredit za každý započtený semestr (další roky to pro studenty ČVUT bude bohužel jen 1 kredit za celý rok). Na MFF i FJFI si lze seminář zapisovat opakovaně každý zimní i letní semestr. V SISu má kód NMAT100 a v KOSu (pro letní semestr 2018/19) 01MPN2B pro bakaláře nebo a 01MPN2N pro magistry.

Jaké jsou podmínky na zápočet?

Podmínky na zápočet jsou dvě:
1) Docházka na alespoň 4 přednáškách za semestr. (Doporučujeme vybírat podle abstraktu.)
2) Vyplnění anket k navštíveným přednášek - zajímavost, srozumitelnost, kvalita atd. Vítané jsou také jakékoliv názory, nápady na zlepšení, podněty pro další semestry apod.

Je vyplňování anket k přednáškám k něčemu dobré?

ANO! Feedback v anketách nám pomáhá kalibrovat obsah i odbornou úroveň přednášek tak, aby vyhovovali co největší části publika. Mj. to vede k více popularizační formě přednášek.