Informace pro přednášející

Co je seminář MPN?

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus přednášek, které ukazují matematiku v nejrůznějších aplikacích. Jedná se o společný předmět matematické sekce MFF UK a katedry matematiky FJFI ČVUT. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření.
Náš seminář je největší akcí svého druhu na MFF UK a pro velký zájem ze strany studentů i vedení FJFI otevíráme od ZS 2018/19 seminář i jako předmět pod FJFI, resp. ČVUT (se společnou výukou).
Protože seminář MPN je zájmový předmět a volnočasová aktivita, tak je naší prioritou zajistit co nejzajímavější a nejkvalitnější přednášky. Vzhledem k úzkému propojení semináře s partnerským programem MFF UK mají stávající partneři MFF přednostní právo prezentovat, nicméně vítaný je každý, kdo je schopen nabídnout zajímavou přednášku. Přednost mají také přednášející absolventi MFF a FJFI. Účast je samozřejmě pro obě strany bezplatná a všechny přednášky jsou veřejné. Záznamy přednášek zveřejňujeme se souhlasem přednášejících na YouTube kanálu semináře.
Ze strany firem vítáme také nabídky odborných stáží, brigád či vedení studentských prací.

Kdo jsou posluchači semináře?

Většinu posluchačů semináře tvoří studenti všech ročníků a matematických oborů MFF UK. V bakalářském studiu to jsou hlavně obecní matematikové a finanční matematikové. Mezi studenty magisterského programu najdeme zájemce o aplikované obory i o teoretické disciplíny. Chodí také informatici a fyzici. U Jaderňáků se jedná o studenty podobných oborů (vyjma ekonomicko-finančních), jen s výraznějším zaměřením na fyziku. Mezi posluchači ovšem najdeme i pár zástupců zcela odlišných fakult a disciplín (FSV UK, FF UK, FEL ČVUT). Podstatná část obecenstva jsou prváci a většina jsou studenti bakalářských ročníků. Kromě studentů navštěvují přednášky i někteří doktorandi, učitelé a zájemci z řad širší odborné veřenosti. V tabulce vidíte přehled všech studentů zapsaných na seminář v zimním semestru 2018/19.
Velká variabilita posluchačů klade na přednášejícího vysoké pedagogické nároky. Není možné spoléhat předchozí znalost žádného tématu vyjma těch nejzákladnějších matematických kurzů, a proto je nutné vždy vysvětlit používané pojmy. Největší úspěch mívají přednášky, které jsou koncipované spíše populárně, ale zároveň dokáží vysvětlit i složitou problematiku.

Jak volit téma přednášky?

Volba konkrétního tématu je plně v kompetenci přednášejícího. Na základě zkušeností s minulými přednáškami bychom Vám přesto rádi dali pár doporučení:

 • • Je třeba volit téma, které zaujme velmi různorodé publikum.
 • • Přednášku je vhodné rozvrstvit tak, aby si v ní našli něco zajímavého prváci i ti, kteří o tématu už něco vědí.
 • • Nejlepší styl bývá populárně-naučný. Je vhodné vysvětlit základní teorii a bohatě ji ilustrovat praktickými příklady a ukázkami.
 • • Nečekáme matematickou přednášku, těch máme dost jiných. :-)
 • • Pro přednášející odborníky z výrazně jiných/technických oborů: odborné pojmy, které u Vás zná každý prvák, tady nebude znát téměř nikdo. Proto je velmi důležité je vysvětlit. Pokud jste na pochybách, zeptejte se publika.
 • • Vlastní zkušenosti a názory nás zajímají! Nemusí se ani nutně týkat tématu, ale i toho, co obnáší daná práce, jaké jsou potřeba znalosti/schopnosti na danou pozici, jak se k dané práci člověk dostane apod.
 • • Velmi pozitivní ohlasy máme na využití nástroje Mentimeter pro interaktivní ankety, zapojení publika a kladení dotazů v průběhu přednášky.
 • • Na Matfyzu jsme lehce přecitlivělí na prázdné "manažerské" poučky, "motivační" povídání nebo příliš dlouhou reklamu na firmu, zajímá nás obsah.
  • Jak probíhá organizace přednášky?

   • Domluva na vhodném tématu.
   • Vytvoření pozvánky na přednášku. Pozvánku (plakát) vytvoří organizátoři, přednášející je pouze požádán o dodání informací pro sepsání abstraktu a krátkého medailonku. Finální verze pozvánky je před zveřejněním vždy schválena přednášejícím.
   • Reklama. Informace o chystané přednášce jsou zasílány emailem početnému seznamu zájemců, vyvěšeny na (papírové) nástěnky, na webu semináře, na FB stránkách semináře a na dalších relevantních a spřátelených webech a FB skupinách.
   • Přednáška má 90 minut včetně dotazů, kterých bývá spíše více (doporučujeme vyhradit si minimálně 15 minut). Velmi doporučujeme mít prezentaci připravenou ve formátu pdf.
   • Zveřejnění videa. Video z přednášky je skrz Youtube během několika dní zveřejněno na našem webu, FB a přes oficiální kanály fakult. Video je samozřejmě zveřejňováno jen se souhlasem přednášejícího. V případě zájmu není problém záznam zaslat, přednášející ho může využít k libovolným účelům.

   Jaké je technické vybavení posluchárny?

   • • Velká křídová tabule.
   • • Projektor, který je možné zapojit do vlastního nebo do místního počítače.
   • • Mikrofon.

   Jak se k nám dostat?

   • • Seminář probíhá v budově FJFI ČVUT na adrese Trojanova 13, Praha 2 (mapa).
   • • V blízkosti se nachází zastávka tramvaje a stanice metra B Karlovo náměstí. A také tramvajové zatávky Moráň (nejbližší), Palackého náměstí a Jiráskovo náměstí.
   • • Pokud se k nám potřebujete dostat autem, vjezd do dvora je z jednosměrné ulice Dittrichova. Vzhledem k velmi omezeným možnostem parkování prosím předem informujte organizátory, aby vám zajistili místo.
   • • Organizátoři se s přednášejícími před přednáškou obvykle potkávají na vrátnici v 17:10.