Uskutečněné přednášky v ZS 2017/18KPMG: implicitní hodnota pojišťovny

Ing. Viktor Brůžek

Abstrakt: Princip pojištění, coby transferu rizika za úplatu, je asi každému známý. Na druhou stranu, je zde řada aspektů, které jsou široké veřejnosti utajeny a zůstávají v hlavách a počítačích pojistných matematiků. Například měření ziskovosti pojistného portfolia. Je rozdíl mezi krátkodobou ziskovostí produktů neživotního pojištění a dlouhodobou ziskovostí smluv životního pojištění. Jak takovou profitabilitu měřit a jak s ní pak dále pracovat? Může ji např. management pojišťovny svými rozhodnutími zvýšit?
Embedded value, česky implicitní hodnota pojišťovny, je standardizovaný koncept, který slouží k ocenění komplexní profitability pojistného portfolia. Na přednášce se dozvíte, co přesně reprezentuje embedded value, kdo se o ni nejvíce zajímá a jak s ní pracuje. Pochopíte, co jsou a jak fungují aktuárské projekce a jaké všechny předpoklady jsou zapotřebí pro kvalitní projekci pojistného businessu, potřebnou pro stanovení embedded value.

O přednášejícím: Viktor Brůžek vystudoval statisticko-pojistné inženýrství na VŠE. V minulosti působil v Allianz pojišťovně a NN životní pojišťovně v oboru pojistné matematiky a zajištění. V současnosti pracuje jako manažer aktuárského týmu v KPMG ČR, kde je zodpovědný za aktuárskou část poskytovaných auditních a poradenských služeb pro pojišťovny a penzijní společnosti.

Prezentace v PDF
RTSmunity: eSports a sázkové kurzy

Mgr. Jan Kislinger

Abstrakt: eSports, tedy profesionální hraní počítačových her, je dnes obrovským odvětvím. Není proto divu, že o zápasy a turnaje v počítačových hrách mají zájem i sázkové kanceláře. Jak do tohoto světa ale zapadá matematika?
RTSmunity je datová společnost zaměřující se na všechno kolem eSports. Jsou to právě matematické modely, které RTSmunity dovolují živě analyzovat zápasy, poskytovat sázkové kurzy a řídit rizika s nimi spojená.
Na přednášce se podíváme na to, jak můžeme zápas a jeho jednotlivé aspekty formulovat matematicky a popíšeme si tvorbu matematických modelů, které odhadují pravděpodobnostní rozdělení výsledků zápasu.

O přednášejícím: Jan Kislinger je absolvent magisterského studia PMSE na MFF UK, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Po dvou letech působení ve financích a poradenství přišel do firmy RTSmunity, kde nyní již rok a půl pracuje jako data scientist.
BIS ČR: "v tajných službách matematiky"

Ing. Josef Strelec, CSc.

Abstrakt: Co vlastně dělá Bezpečnostní Informační Služba ČR? Jak se matematik stane zpravodajským důstojníkem?
V rámci své zákonné působnosti přijímá tajná služba každý den velké množství dat, ze kterých je potřeba vydolovat užitečné informace. K tomu se využívá mnoho metod ze statistiky, strojového učení a dalších oblastí. V čem je specifická práce s daty právě v oboru bezpečnostního zpravodajství? Co je na ní nejzajímavější?
Činnost zpravodajských služeb je nejvíce ovlivněna třemi faktory: technologickým pokrokem, vývojem (matematických) nástrojů a také společenskou poptávkou. Na exkluzivní přednášce se dozvíte, jak se všechny tyto aspekty skloubí v práci matematiků v BIS.

O přednášejícím: Josef Strelec vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu a doktorát získal na Univerzitě obrany. V průběhu své vojenské kariéry pracoval jako vysokoškolský učitel, vědecký pracovník a IT manager, poté téměř 20 let v praxi jako specialista na kybernetickou bezpečnost a projektové řízení. V současnosti je příslušníkem BIS.

Prezentace v PDF
ČNB: modelování ekonomiky

Mgr. František Brázdik, PhD.

Abstrakt: Česká národní banka využívá pro nastavení své měnové politiky komplexní prognostický aparát, založený na pokročilých ekonomických modelech. Jádrem těchto modelů jsou ekonomické teorie, které se snaží popsat chování ekonomických agentů. Co mají tyto modely společného s teorií optimálního řízení? Jakým způsobem můžeme odhadnout budoucí pozici ekonomiky v hospodářském cyklu? A co má společné určování pozice ekonomiky v hospodářském cyklu a nastavení měnové politiky s navigací raket?

O přednášejícím: František Brázdik vystudoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a pokračoval doktorským studiem na CERGE-EI v Praze. V současné době pracuje v České národní bance v odboru makroekonomických prognóz. Má též pracovní zkušenosti z Evropské centrální banky.

Prezentace v PDF
Valeo: jak vidí chytré auto?

Ing. David Hurych, PhD.

Abstrakt: V dnešních automobilech jsou dostupné funkce, které částečně umožňují autonomní jízdu. Jaké technologie a algoritmy za nimi stojí? Jak vlastně chytré auto vidí?
Společnosti Valeo je světový lídr v oblasti asistenčních systémů pro automobilový průmysl a ve svém vývojovém centru v Praze se zaměřuje na technologie pro autonomní automobily. Na přednášce si názorně ukážeme několik aplikací využívajících metody strojového vidění. Zaměříme se na kamerové systémy a metody pro detekci a sledování objektů v obrazových datech. Uvedeme si základní matematické koncepty využité při tvorbě jednotlivých modelů a také si ukážeme, jak vyhodnocovat přesnost jednotlivých algoritmů.

O přednášejícím: David Hurych FEI VŠB a na FEL ČVUT získal PhD. v oboru "Biokybernetika a umělá inteligence". Od r. 2014 pracuje ve firmě Valeo, nejdříve jako vision research engineer na vývoji real-time detekčních algoritmů pro kamerové systémy a nyní jako software team leader.