Uskutečněné přednášky v LS 2016/17

(článek)   vždy odkazuje na článek o přednášce na serveru matfyz.cz.inSophy: jak matematici řídí výrobu (článek)

Ing. et Ing. Ondřej Komenda (inSophy)

Abstrakt: Organizace výroby v továrně je velmi složitá. Továrna současně pracuje na několika tisících produktech a pro dokončení jednoho z nich je třeba až 10 000 synchronizovaných kroků. Zároveň se neustále mění podmínky, např. když zákazník na poslední chvíli změní specifikaci, plánovaná dodávka materiálu nevyjde, nebo když chřipková epidemie vypne na týden polovinu firmy. Přesto se výroba musí nějak řídit, aby ani v takových situacích nezavládl chaos.
Přijďte se na přednášku dozvědět, jak se řídí výroba nábytku, automobilových dílů, elektroproduktů, velkých strojů nebo vrtulníků a jakou roli v tom všem hraje vyšší matematika.

O přednášejícím: Ondřej Komenda vystudoval Informatickou fyziku na FJFI ČVUT, dále Ekonomiku a řízení podniku a Průmyslové inženýrství. V r. 2006 založil firmu inSophy, která vyvíjí a dodává optimalizační software pro výrobní firmy.
ATEsystem: Metody zpracování obrazu v kontrole kvality výrobků

Ing. Jaroslav Vlach, Ph.D. (ATEsystem Jablonec n. N.)

Abstrakt: Matematické metody pro zpracování obrazu nacházejí své uplatnění v průmyslu, mimo jiné i v oblasti kontroly kvality výrobků. Mnoho producentů nahrazuje ruční kontrolu produktů opouštějících výrobní linku kontrolou automatickou, prováděnou na základě vyhodnocování kamerových snímků. Kromě spolehlivosti zde důležitou roli hraje i rychlost. Nástup 3D kamer a rozšíření automatického třídění do dříve nemyslitelných oblastí vede k nutnosti použití již velmi sofistikovaných postupů. Proto společnost ATEsystem spolupracuje s Katedrou numerické matematiky MFF UK na vývoji algoritmů pro zpracování obrazových dat výrobků, například šperkových kamenů.

O přednášejícím: Jaroslav Vlach vystudoval FEL ČVUT a TUL. Pracoval jako vedoucí oddělení výzkumu elektro a kamerových systémů ve firmě PRECIOSA, a.s., Jablonec n. N. Od r. 2016 je jednatelem firmy ATEsystem Jablonec n. N., která se zaměřuje na aplikování kamerových systémů v průmyslu.
IBM Watson: robot, který nám rozumí (článek)

Mgr. Michal Bída (IBM Česká republika)

Abstrakt: Watson je pokročilá umělá inteligence, která umí zpracovávat přirozený jazyk. Dokáže porozumět lidem nebo číst knihy a získané informace využívat. Díky tomu, že kombinuje encyklopedické znalosti a velkou výpočetní sílu, zvládá odpovídat na komplikované otázky. V r. 2011 suverénně porazil (bez připojení k internetu) šampiony soutěže Jeopardy! (Riskuj!) To, že se nejedná jen o hračku dokazuje jeho reálné využití v medicíně, projekt Watson for Oncology, kdy pomáhá nastavovat individuální léčbu pacientům s rakovinou. Na přednášce bude řeč o umělé inteligenci a strojovém učení zaměřeném na to, jak vlastně funguje zpracování jazyka robotem a zodpovídání otázek.

O přednášejícím: Michal Bída vystudoval na MFF obor umělá inteligence. Má zkušenosti s vývojem počítačových her v Unreal Engine a s vývojem rozhodovacích algoritmů pro virtuální agenty. Od r. 2013 pracuje ve výzkumné laboratoři Watson Research & Development v IBM v Praze, kde se podílí na vývoji dialogových systémů a inteligentních algoritmů.
ŠKODA AUTO: Matematické simulace ve vývoji motorů  (článek)

Ing. Andrea Hlaváček, Ph.D. (ŠKODA AUTO)

Abstrakt: Tvrdá konkurence v oblasti automobilového průmyslu nutí výrobce k masívnímu používání matematických simulací při vývoji svých produktů. Namísto výroby a fyzického testování drahých prototypů je možné pomocí simulací provádět virtuální testy vysoce namáhaných komponent, studovat tvorbu směsi či hoření ve spalovacích motorech. Simulační metody umožňují pružně rozhodovat o vhodném designu konstrukce navrhovaného dílu a výrazně snížit náklady a čas na vývoj. Navíc umožňují lépe pochopit procesy ve spalovacích motorech a provozní zatížení dílů.

O přednášející: Andrea  Hlaváček absolvovala inženýrské a doktorské studium na TU v Liberci v oboru spalovacích motorů a aplikované mechaniky. Své zkušenosti sbírala u značek jako Škoda, AUDI a Volkswagen. V současné době pracuje na pozici vedoucího oddělení závodních motorů ve Škoda Motorsport.
Využití l1-optimalizace ve fyzice pevných látek a bionformatice  (článek)

doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. (KMA MFF UK)

Abstrakt: Vlastnosti materiálu je dnes možné spolehlivě spočítat ze znalosti jejich struktury i bez nutnosti jejich výroby v laboratoři. Tyto výpočty jsou ale časově náročné a množství nových materiálů ohromné, takže nelze propočítat všechny. Jakým způsobem tedy můžeme odhadnout jejich vlastnosti a předpovídat, které materiály budou mít nejlepší fyzikální vlastnosti?
Řada nemocí zanechává stopu v krevním obrazu. Někdy je tato stopa zřetelná, ale mnohdy, např. u rakoviny, se jedná o kombinaci více látek a diagnostika je složitější. Na přednášce si nastíníme užití jedné z metod pro řešení této úlohy.

O přednášejícím: Jan Vybíral studoval na univerzitách v Praze a Jeně a úspěšně působil na několika zahraničních pracovištích v Rakousku a Německu. Nyní pracuje jako docent na Katedře matematické analýzy MFF UK, kde se věnuje teorii prostorů funkcí a jejími aplikacemi v big data analysis.