Uskutečněné přednášky v ZS 2015/16
Matematické úlohy optimalizace při návrhu zařízení

František Mach (ZČU, Regionální inovační centrum elektrotechniky)

Abstrakt: Matematické úlohy optimalizace představují pro soudobé inženýrství nepostradatelný nástroj ke zdokonalení návrhu dílčích zařízení a jejich rozsáhlých systémů. Nedocenitelnou výhodou je přitom znalost fundamentálních charakteristik daného zařízení, kterou poskytuje jeho komplexní matematický model. Se zvyšujícím se požadavkem na hloubku znalosti daných charakteristik však nutně roste také složitost využitého matematického modelu a tím výpočetní náročnost jeho řešení. Pro úlohy optimalizace návrhu je přitom vždy nutné uvažovat vícerozměrný a omezený prostor parametrů, který často umožňuje nalézt několik shodných řešení, a to při respektování více kritérii. Složitost těchto optimalizačních úloh navíc dále zvyšuje neurčitost, kterou jsou často zatíženy parametry využívaných modelů. Přednáška se bude věnovat právě těmto úlohám, jejich formulaci a metodám řešení. Zvláštní pozornost bude přitom věnována praktickým úlohám z oblasti elektrotechniky.
Fulltextové vyhledávání na seznam.cz

Jiří Materna (Seznam, www.seznam.cz)

Abstrakt: Naprostá většina veřejných informací je dnes k dispozici na internetu v elektronické podobě. Ve většině případů však neznáme přesné umístění odpovědí na naše otázky a jsme zvyklí pro jejich nalezení používat internetové vyhledávače jako jsou Seznam nebo Google. Zajímá vás, jak tyto vyhledávače fungují a jaké problémy je ve fulltextovém vyhledávání třeba řešit? V této přednášce si představíme obecnou architekturu fulltextového vyhledávače a zaměříme se na vybrané oblasti jako je porozumění dotazu, řazení výsledků nebo využití hlubokých neuronových sítí pro zpracování obrazové i textové informace.

O přednášejícím: Jiří Materna vystudoval informatiku na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde také získal doktorát v oboru Umělá inteligence a počítačová lingvistika. Od r. 2008 pracuje pro Seznam.cz, nyní jako vedoucí výzkumného oddělení. Založil a organizuje konferenci Machine Learning Prague, je autorem blogu o strojovém učení www.mlguru.cz a mentorem podnikatelského akcelerátoru StartupYard.
Data science is a state of mind

Lukáš Toma (Knoyd)

Abstrakt: Žijeme v prostředí a v době, kdy data jsou všude kolem nás. Ovlivňují náš každodenní život v mnoha oblastech a to často, aniž bychom to tušili. Skrývají totiž v sobě obrovské množství informací, které je možné těžit. Přednáška nás uvede do oblasti data science a data miningu, jednoho z nejrušnějších oborů dneška. Zaměří se na rozdíly v konceptech řešení problémů prostředníctvím dat a na hlavní přístupy v oblasti dat ve firmách.

O přednášejícím: Lukáš Toma je spoluzakladatelem startupové společnosti Knoyd, kde působí jako data scientist. Vystudoval bakalářský obor finanční a pojistná matematika na MU v Brně a poté získal magisterský titul v oboru umělé inteligence na Université Polytech Nantes.
Statistické nástroje v biomedicínské informatice

MuDr. Lubomír Štěpánek (ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství)

Abstrakt: V medicíně se využívají matematické a zejména statistické nástroje, které umožňují vyhodnocovat velká množství dat. Tím poskytují lékařům informace, která by při malém množství dat nebo při chybné metodice nebyly patrné. Na přednášce se dozvíme více o používaných nástrojích i oboru biomedicínské informatiky jako takové.

O přednášejícím: Lubomír Štěpánek vystudoval všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě UK, nyní studuje doktorské studium na 2. lékařské fakultě UK a paralelně na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, obě studia v oboru biomedicínská informatika. Zabývá se především systémy pro podporu rozhodování v medicíně a všeobecnou analýzou medicínských dat.
Jaké uplatnění nacházejí matematici v největší české energetické firmě?

Martin Viščor (ČEZ)

Abstrakt: Budeme se věnovat tématům, která se řeší analytické oddělení ČEZu, kde pracuje také několik absolventů MFF. Nejprve ukážeme a vysvětlíme algoritmus, podle kterého se tvoří cena elektřiny na denním trhu v evropském regionu. Také se budeme se zabývat problémem nalezení faktorů, které jsou v jednotlivých zemích pro formování ceny nejdůležitější. Poté se zaměříme na stochastické modelování předpovídání výroby elektřiny větrnými elektrárnami na základě jejich technických parametrů a povětrnostních podmínek. A zbyde-li čas, podíváme se ještě na optimalizaci plynových zásobníků a z ní plynoucí úlohu celočíselného programování.

O přednášejícím: Martin Viščor vystudoval matematiku na PřF MU v Brně a PhD. získal na University College Cork v Irsku. Pracuje jako analytik v oddělení Tradingu v ČEZu.
Řízení rychlosti vozu F1 pomocí rozhodovacího diagramu

Jiří Vomlel (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)

Abstrakt: V přednášce předvedeme, jak lze vypočítat řídící strategii pilota vozu Formule 1 tak, aby co nejrychleji projel závodní okruh. Pro nalezení optimální řídicí strategie používáme tzv. rozhodovací diagram, což je Bayesovská síť rozšířená o rozhodovací veličiny a užitkové funkce. Model obsahuje technické parametry vozu i okruhu (vlastnosti pneumatik, poloměry zatáček). Výsledky našich numerických experimentů porovnáme s konkrétní jízdou testovacího pilota F1 na okruhu v Silverstone a rovněž s nejrychlejším projetím tohoto okruhu, kterého dosáhl Sebastian Vettel na voze Red Bull-Renault při kvalifikaci Velké ceny Velké Británie v roce 2009.