Informace o semináři

O čem je seminář MPN?

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus přednášek, které ukazují matematiku v nejrůznějších aplikacích. Jedná se o společný předmět matematické sekce MFF UK a katedry matematiky FJFI ČVUT. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření. Ze strany firem jsou běžné nabídky stáží, brigád a vedení aplikovaných bakalářských a diplomových prací.
Většinu posluchačů semináře tvoří studenti MFF UK (cca 43 % - statistika z letního semestru 2018/19), FJFI ČVUT (cca 31 %) a FEL ČVUT (cca 21 %). Přibližně polovina je z matematických oborů, další jsou informatici a zástupci nejrůznějších fyzikálních a technických oborů. Zhruba polovina studentů napříč obory jsou prváci a čtvrtina druháci. Přednášky jsou ovšem veřejné, takže se účastní také někteří vyučující a širší odborná veřejnost.
Přednášky se ovšem snažíme zpřístupnit i širší veřejnosti A to skrze záznamy přednášek zveřejňované na našem YouTube kanálu a pomocí komunity, jež se vytvořila kolem naší stránky na FB.
Další podrobnosti naleznete v sekci pro přednášející nebo pro studenty.

Jak vybíráme témata a přednášející?

Snažíme se, aby program semináře byl především zajímavý a svým posluchačům nabídnul unikátní obsah s vysokou přidanou hodnotou. Něco, co se nedozví jinde a nedočtou v žádných skriptech, mj. osobní zkušenost a know-how přednášejících.
Témata vybíráme ve spolupráci s přednášejícími tak, aby pokud možno reflektovala aktuální a atraktivní trendy a pokrývala co nejrozmanitější aplikace. Do značné míry přihlížíme také k feedbacku od posluchačů, což vede mj. k více popularizační a méně odborné formě přednášek.
Pro zájemce o matematicky odbornější přednášky doporučujeme partnerský seminář na MFF UK Matematické metody v praxi (NMMA366, program).

Kdy a kde seminář probíhá?

Od letního semestru 2018/19 se seminář stěhuje do budovy FJFI ČVUT na adrese Trojanova 13, Praha 2 (mapa). Přednášky se konají tradičně každou druhou středu v čase 17:30 - 19:00. Číslo posluchárny bývá upřesněno před začátkem semestru.
Kromě návštěvy přednášky na FJFI mohou studenti přijít také na přímý přenos do budovy MFF UK na Sokolovské 83 (pro účely zápočtu je obojí docházka ekvivalentní). Přednášky promítáme v posluchárně K1, dotazy je možné zadávat přes webové rozhraní.

Facebook

Líbí se Vám náš seminář? Chcete se stát součástí stále větší komunity kolem našeho semináře? Věříte, že aplikovaná matematika je cool a chcete přispět k její propagaci v českém prostředí? Máte nějaké návrhy na zlepšení semináře? Zajímalo by Vás nějaké téma? Navštivte naši stránku na FB a napište nám svůj názor!

Záznamy z přednášek

Od letního semestru 2017/2018 zveřejňujeme záznamy z přednášek na našem YouTube kanálu.

Co znamená logo semináře?

Dozvíte se na této stránce.

Partneři semináře

Financování semináře

Seminář Matematické problémy nematematiků probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.
Na financování se dále významně podílí katedra matematiky FJFI ČVUT.