Informace o semináři

O čem je seminář MPN?

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus přednášek, které ukazují matematiku v nejrůznějších aplikacích. Jedná se o společný předmět matematické sekce MFF UK a (od ZS 2018/2019) katedry matematiky FJFI ČVUT. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření. Ze strany firem jsou běžné nabídky stáží, brigád a vedení aplikovaných bakalářských a diplomových prací.
Většinu posluchačů semináře tvoří studenti MFF UK a FJFI ČVUT (převážně z matematických oborů, ale ze všech ročníků). Nicméně s rostoucí návštěvností přednášek mezi sebou stále častěji vítáme také studenty jiných oborů a fakult UK i ČVUT, vyučující, akademiky a širší odbornou veřejnost.
Další podrobnosti naleznete v sekci pro přednášející nebo pro studenty.

Jak vybíráme témata a přednášející?

Snažíme se, aby program semináře byl především zajímavý a svým posluchačům nabídnul unikátní obsah s vysokou přidanou hodnotou. Něco, co se nedozví jinde a nedočtou v žádných skriptech, mj. osobní zkušenost a know-how přednášejících.
Témata vybíráme ve spolupráci s přednášejícími tak, aby pokud možno reflektovala aktuální a atraktivní trendy a pokrývala co nejrozmanitější aplikace. Do značné míry přihlížíme také k feedbacku od posluchačů, což vede mj. k více popularizační a méně odborné formě přednášek. Pro zájemce o matematicky odbornější přednášky doporučujeme partnerský seminář Matematické metody v praxi (NMMA366, program).

Kdy a kde seminář probíhá?

V zimním semestru 2018/2019 bude seminář probíhat každou druhou středu v čase 17:30 - 19:00 v posluchárně K1 karlínské budovy MFF UK (Sokolovská 83, Praha 8 - mapa). První přednáška bude 10. října, šestá a poslední 19. prosince.

Facebook

Líbí se Vám náš seminář? Máte nějaké návrhy na zlepšení? Zajímalo by Vás nějaké téma? Navštivte naši stránku na FB a napište nám svůj názor!

Záznamy z přednášek

Od letního semestru 2017/2018 zveřejňujeme záznamy z přednášek na našem YouTube kanálu.

Co znamená logo semináře?

Dozvíte se na této stránce.

Partneři semináře

Financování semináře

Seminář Matematické problémy nematematiků probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.
Na financování se dále podílí katedra matematiky FJFI ČVUT.