Informace o semináři

O čem je seminář MPN?

Seminář Matematické problémy nematematiků je cyklus přednášek, které ukazují matematiku v nejrůznějších aplikacích. Jedná se o společný předmět matematické sekce MFF UK a (od ZS 2018/2019) katedry matematiky FJFI ČVUT. Jako přednášející jsou zváni odborníci z firem či akademici se zkušenostmi z praxe. Hlavním cílem je doplňovat teoreticky zaměřenou výuku sledováním aktuálních trendů v aplikované matematice, seznamovat studenty s možnostmi jejich uplatnění a poskytovat inspiraci pro jejich další profesní zaměření. Ze strany firem jsou běžné nabídky stáží, brigád a vedení aplikovaných bakalářských a diplomových prací.
Většinu posluchačů semináře tvoří studenti MFF UK (cca 43 % - statistika z letního semestru 2018/19), FJFI ČVUT (cca 31 %) a FEL ČVUT (cca 21 %). Přibližně polovina je z matematických oborů, další jsou informatici a zástupci nejrůznějších fyzikálních a technických oborů. Zhruba polovina studentů napříč obory jsou prváci a čtvrtina druháci. Přednášky jsou ovšem veřejné, takže se účastní také někteří vyučující a širší odborná veřejnost.
Další fanoušci sledují záznamy přednášek na našem YouTube kanálu a kolem naší stránky na FB se již vytvořila velká komunita.
Další podrobnosti naleznete v sekci pro přednášející nebo pro studenty.

Jak vybíráme témata a přednášející?

Snažíme se, aby program semináře byl především zajímavý a svým posluchačům nabídnul unikátní obsah s vysokou přidanou hodnotou. Něco, co se nedozví jinde a nedočtou v žádných skriptech, mj. osobní zkušenost a know-how přednášejících.
Témata vybíráme ve spolupráci s přednášejícími tak, aby pokud možno reflektovala aktuální a atraktivní trendy a pokrývala co nejrozmanitější aplikace. Do značné míry přihlížíme také k feedbacku od posluchačů, což vede mj. k více popularizační a méně odborné formě přednášek.
Pro zájemce o matematicky odbornější přednášky doporučujeme partnerský seminář Matematické metody v praxi (NMMA366, program).

Kdy a kde seminář probíhá?

Od letního semestru 201/19 se seminář stěhuje do budovy FJFI ČVUT na adrese Trojanova 13, Praha 2 (mapa). Přednášky se budou konat opět každou druhou středu v čase 17:30 - 19:00. Číslo posluchárny bude upřesněno - buď 101 nebo 201.

Facebook

Líbí se Vám náš seminář? Chcete se stát součástí stále větší komunity kolem našeho semináře? Máte nějaké návrhy na zlepšení? Zajímalo by Vás nějaké téma? Navštivte naši stránku na FB a napište nám svůj názor!

Záznamy z přednášek

Od letního semestru 2017/2018 zveřejňujeme záznamy z přednášek na našem YouTube kanálu.

Co znamená logo semináře?

Dozvíte se na této stránce.

Partneři semináře

Financování semináře

Seminář Matematické problémy nematematiků probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.
Na financování se dále podílí katedra matematiky FJFI ČVUT.