MathSci Discs (MSD)

Kromě prací recenzovaných v Mathematical Reviews (MR) naleznete na MSD též i bibliografická data z Current Mathematical Publications (CMP). Pokud záznam obsahuje i recenzi, je možno ji od r. 1985 dále zpracovávat v \TeX u; starší záznamy využívají primitivnějších technik pro zobrazování matematických symbolů; ty umožňují vyhledávání, ne však tisk v kvalitním tvaru. Podívejme se nejprve na vzor záznamu a popis jednotlivých polí v databázi (je užitečné ukázku ponechat v původním znění, lépe si pak označení polí zapamatujete): MR MATHEMATICAL REVIEWS NUMBER: 89d:14012 AU AUTHOR: Seiler,-Wolfgang-K., (D-MNHM) TI TITLE: $\lambda$-rings and Adams operations in algebraic $K$-theory. TIC COLLECTION TITLE: Collection: Beilinson's conjectures on special values of $L$-functions, 93-102 SE SERIES: Perspect. Math., 4, PY PUBLICATION YEAR:1988 PUBL PUBLISHER: Academic Press, Boston, MA.,1988. LA LANGUAGE: English PC PRIMARY CLASSIFICATION CODE:14C35,14C,14 SC SECONDARY CLASSIFICATION CODES:18F25,18F,18;19E20,19E,19 RL REVIEW LENGTH: SHORT; (9 lines) AB ABSTRACT: The purpose of the paper under review is to provide background material on the absolute cohomology groups of a regular quasiprojective scheme, which is needed in the other papers in this book on Beilinson's conjectures. It gives an outline of the construction of Adams oporations in algebraic $K$-theory and of the decomposition of the vector spaces $K\sb n(X)\otimes \Bold CT$ into eigenspaces for the Adams operations, when $X$ is a regular quasiprojective scheme. These eigenspaces are the absolute cohomology groups of $X$. For more details the author refers to the literature. (For the entire collection see MR 89a:14002). RE REVIEWER: Stienstra,-Jan; (NL-UTRE) RT REVIEW TYPE: Signed-review DE DESCRIPTOR: '(14C35) Algebraic-geometry; Cycles-and-subschemes; Applications-of-methods-of-algebraic-$K$-theory (See also 14F05,18F25,19E15) DE DESCRIPTOR: (18F25) Category-theory,-homological-algebra; Categories-and-geometry; Algebraic-$K$-theory-and -$L$-theory (See also 11 Exx, 11R70, 11570, 12-XX, 13D15, 14Cxx, 16A54, 19-XX, 57R65, 57R67); (19E20) $K$-theory -(used only for secondary classifications) (See also 16A54, 18F25); $K$-theory-in-geometry; Relatives-with-cohomology -theories (See also 14F15) DT DOCUMENT TYPE: Proceedings-Paper IN INSTITUTION: (D-MNHM), Fakultat fur Mathematik und Informatik, Universitat Mannheim, 6800 Mannheim, Federal Republic of Germany XN CROSS REFERENCE MR NUMBER: 89a:14002 XP CROSS PAPER NUMBER: 944987 AN ACCESSION NUMBER: CMP944992 (944992001) MRI MR ISSUE: 89; 89d SF SUBFILE: MR; (Mathematical Reviews) AMS Známe-li již skladbu polí, můžeme si přiblížit strategii vyhledávání údajů. Jednou z výhod MSD je užití klasifikace MR, která je matematikům relativně blízká. Subject Classification Codes (SCD) je obsažen v polích PC a SC. Lze užívat jak plný kód (např.~51A05) nebo jeho zkrácenou formu (51A, resp. 51). Vyhledávání pro pc=51 or sc=51 dá např.~všechny záznamy klasifikované pomocí 51 v primární nebo sekundární klasifikaci. Tato metoda je patrně nejefektivnější, lze však užít i deskriptorů. Jak pomocí "pc=35", tak i pomocí "partial differential equations in de" lze vyhledávat záznamy o PDE, prvý způsob je však zpravidla efektivnější.

Většina záznamů obsahuje recenzi nebo abstrakt, někdy také však i obsah. Je třeba říci, že seznam všech polí je podstatně obsažnější a že pro některé speciální operace je vhodné se s ním seznámit. Seznam obsahuje plné i zkrácené názvy polí, případně překlad v případě, že se to zdá vhodné.

AB Abstract (Abstrakt nebo recenze, CPM záznamy mají toto pole prázdné) Příklad hledání: tangent vector in ab\ turing in ab AN* Accession Number (je jednoznačným identifikátorem) Příklad hledání: an=cmp988231 cmp988231 in an AU Author Příklad hledání: knuth-donald-e in au knuth-d-e in au CMP CMP Volume/Issue Number Příklad hledání: 20 17 in cmp CO* CODEN (identifikátor časopisu, u překladů dva) Příklad hledání: co=mcmpaf mcmpaf in co CT Contributor Příklad hledání: knuth-donald-e in ot DE Descriptors (Both primary and secondary descriptors) DEM Primary Descriptors DER Secondary Descriptors (jsou k dispozici teprve od r. 1985) Příklad hledání: fuzzy sets in dem combinatorics in der integral-equations in de DT* Document Type Příklad hledání: dt=book journal in dt ED Editor Příklad hledání: matveev-n-m in ed IN Institution Příklad hledání: 1-cwr* in in case western reserve in in IS* lSSN/ISBN Příklad hledání: 0371-9685 in is (ISSN number) is=90-277-1522-x (ISBN number) JN Journal Name (Both original and translated journal names) JNO Original Journal Name JNT Translated Journal Name Příklad hledání: j-hist-astronom in jn fuzzy-sets-and-systems in jnt avtomat-i-telemekh in jno LA* Language Příklad hledání: serbo-croatian in la MR Mathematical Reviews Number (je třeba vynechat dvojtečku) Příklad hledání: 91a in mri mri=90 MRI* MR Issue (je vhodné při známém ročníku apod.) Příklad hledání: 91a in mri mri=90 NT Notes (pro další informaci) Je vhodné vědět, že při hledání pod (TT) Total Titles hledáme současně v Notes (NT), Title (TI) a Collection Title (TIC). Příklad hledání: biography in nt PC* Primary Classification Code Příklad hledání: 62n10 in pc pc=62n10 pc=62n pc=62 PUBL Publisher (může obsahovat i sídlo vydavatele, u momografie dokonce i počet stránek) Příklad hledání: birkhauser boston in publ PY* Publication Year (není u předběžných sdělení apod., lze užívat omezení se znaky: -, <=, or >=.) Příklad hledání: 1989 in py py=1988 py<=1986 py=1987-1990 RE Reviewer (je k dispozici pouze u podepsaných recenzí!) Příklad hledání: roseman-joseph-j in re tel aviv in re RF* Reviewed From (dává informaci, zda bylo recenzováno z originálu či překladu) Příklad hledání: reviewed-f rom-original in rf rf=reviewed-from-translation rf=original translation in rf RL* Review Length (indikuje se v kategoriích none, short, medium, long; za nimi následuje počet řádek) Příklad hledání: medium in rl rl=short RN* Reviewer Non-Personal (obsahuje např. výrazy editors, from-the-introduction, from-the-text, introduction, summary aj. -- lze hledat slova i spojení hyphenem) Příklad hledání: editors in rn rn=from-the-text RT* Review Type (od r. 1985 je každá recenze z MR označena pomocí signed-review abstract table-of-contents Každý CMP záznam je označen podobným způsobem pomocí review-pending no-review-planned advance-announcement Příklad hledání: signed-review in rt rt=signed rt=table-of-contents SC* Secondary Classification Codes (zatímco PC obsahuje jediný -- hlavní -- klasifikační údaj, v SC je jich eventuálně více) Příklad hledání: 03c13 in sc sc=03c13 sc=03c sc=03 SE Series Příklad hledání: perspect math in se SF* Subfile (SF pole se užívá k omezení hledání na Mathematical Reviews (MR) nebo Current Mathematical Publications (CMP). Záznam CMP tvoří MR-IP (MR In-Process) a MR-IO (MR Index Only, recenze není plánována) Příklad hledání: mr in sf sf=cmp sf=mr-ip SL* Summary Language Příklad hledání: russian in sl sl=serbo-croatian TA Total Authors (jde o zahrnutí polí (AU), (CT), (ED); použijte eventuálně index pro přesnou formu jména) Příklad hledání: matveev-n-m in ta TI Title (jsou v anglickém překladu, od r. 1983 i v originále; originál je na prvém místě, překlad následuje v [...]; pro hledání všech titulů v (TI), (TIC) a v (NT) se doporučuje užít pole Total Titles (TT).) Příklad hledání: superstable groups in ti alpha laplacian distribution in ti TIC Collection Title (pro hledání všech titulů v (TI), (TIC) a v (NT) se doporučuje užít pole Total Titles (TT).) Příklad hledání: expert systems in tic TT Total Titles (searches TI, TIC, NT fields) Příklad hledání: modal logic in tt XN Cross Reference MR Number (od 1985 slouží toto pole k uvedení MR čísla zdrojové knihy či proceedings; středník se vynechává!) Příklad hledání: 87h00009 in xn XP* Cross Paper Number Příklad hledání: 875226 in xp xp=875226 Symbolem * jsou označena ``Limit fields'', sloužící k větší efektivitě hledání. Při hledání v nich je potřeba užít příslušný label pole a dále operátor. Tím je např. `in' (french in la) nebo `=' (la=french), nebo některý další jako `<' (py<1986), `>' (py>1987), `<=', `>=' a také `-' pro vymezení mezí (py=1984-1988); v tom případě jsou meze zahrnuty, rovnítko je nutné. Po provedeném hledání lze dále volit mezi `Show' (zobrazení), `Print' nebo `Download'. Lze si vybrat jeden či několik záznamů (pochopitelně i všechny). Také lze určit, která pole ze záznamů mají být zobrazena. Jednou z možností je tzv. CITN (citation) formát. Pro MathSci Disc je CITN tvořen poli: MR Mathematical Reviews Number CMP CMP Volume/Issue AU Author TI Title NT Notes TIC Collection Title SE Series JNO Original Journal Name JNT Translated Journal Name PUBL Publisher LA Language PC Primary Classification Code SC Secondary Classification Codes RE Reviewer RT Review Type Je vhodné použít "Tutorial" programu, neboť toto je pouze první část informace, popisující strukturu dat. Vlastní používání programu SPIRS (SilverPlatter Information Retrieval System) bude rovněž vystaveno na síti (uvítali bychom, kdyby se toho ujal i někdo mimo CIPRO -- Vaši -*ou- a -*jv-).

Pár "hintů":

1. Užíváte-li standardní Windows for workgroups instalaci, je váš přístup ke SPIRS lehký: použijte ikonku WinSPIRS

2. Vyberte si vhodně pojmy pro co nejlepší vyjádření vyhledání

3. Nezapomeňte nahlédnout do Subject Classification Codes na vhodné kódy či deskriptory. Pak jsou teprve na řadě klíčová slova apod. Pojmy hledejte v indexu.

4. Po vyhledání si prohlédněte pojmy v záznamech, eventuálně najděte specifičtější. Nezapomeňte nahlédnout do (DE) na to, jak byl článek indexován. Užijte Primary Classification Codes (PC) and Secondary Classification Codes (SC) pro záznamy v MR před r. 1985.