Matlab

Tato stránka obsahuje informace o licencích a možnosti instalace programu Matlab na MFF UK

Liceční podmínky

Univerzita Karlova má od 1. ledna 2019 k dispozici licenci Total Academic Headcount. Více informací najdete na stránce Mathworks. Lze využívat prakticky všechny toolboxy bez omezení, Matlab online, e-learning. Licenci lze využívat stejně jako doposud pomocí licenčního serveru lmmatlab.karlin.mff.cuni.cz nebo se můžete zaregistrovat u Mathworks (nutná e-mailová adresa s koncovkou cuni.cz nebo s podřízenou doménou) a aktivovat si individuální licenci, kterou pak lze využít po aktivaci i offline bez připojení k Internetu. Postup registrace, instalace a aktivace nalezte na stránce Matlabu na UK. Již tedy není potřeba žádný aktivační klíč, pouze účet u Mathworks.

Postup instalace (offline verze)

 1. Pokud již instalaci v počítači máte a chcete Matlab používat offline, stačí spustit aktivaci Matlabu s novou licencí TAH, reinstalace není nutná. Jinak pokračujte bodem 2.
 2. Pro instalaci potřebujete funkční účet u společnosti Mathworks s asociovanou TAH licencí.
 3. Přihlaste se na webu společnosti Mathworks, přejděte na download center a stáhněte si verzi pro svůj operační systém.
 4. Rozbalte stažený zip soubor.
 5. Spušťte instalátor.
 6. Zvolte variantu Log in with a Mathworks account.
 7. Potvrďte licenční ujednání.
 8. Přihlaste se pomocí Mathworks účtu.
 9. Vyberte variantu Install.
 10. Vyberte licenci.
 11. Vyberte cestu, kam se Matlab nainstaluje
 12. Vyberte součásti instalace. Ty se stáhnou a nainstalují.
 13. Po instalaci ponechte zaškrtnutou volbu Activate MATLAB.
 14. Instalace je pro jednoho uživatele na daném počítači, proto je nutno správně zadat uživatelské jméno (obvykle stačí potvrdit).
 15. Instalace je hotová. Při dalším spuštění Matlabu již připojení k Internetu nepotřebujete.

V případě problémů kontaktujte technickou podporu, ale tento postup by měl normálně fungovat. 

Kontaktní osoby

Správcem licenčního serveru je Michal Bejček. 

Technická podpora

V případě potíží či nejasností, které se nepodařilo překonat s použitím této stránky a které se týkají Matlabu na MFF UK, se s důvěrou obraťte na Správu počítačové Karlín.

Jazyk stránek