Jan Vybíral

; -, .

      Isaiah 6:3    Charset=Windows-1255

Another random motto...


Address (in English and Czech):
Jan VybíralJan Vybíral
Department of Mathematical Analysis Katedra matematické analýzy
Faculty of Mathematics and Physics Matematicko-fyzikální fakulta
Charles UniversityUniverzita Karlova
Sokolovská 83 Sokolovská 83
18675 Praha 8 - Karlín 18675 Praha 8 - Karlín
Czech Republic Česká Republika

Office: 287, Phone: +420 221913266, e-mail: vybiral(at)karlin.mff.cuni.cz.


Editorial board: Journal of Complexity


Research:Research profiles:
CV (last change September 29, 2016) Google Scholar Profile
My publications and selected talks MathSciNet Profile offline version from October 16, 2016
Web of Science Profile from October 16, 2016 and ResearcherID
Research Gate Profile
Scopus and the Scopus ID
And something about the impact.

Vypsané bakalářské práce:

Rychlá Fourierova transformace (a.k.a. FFT=Fast Fourier Transform)
Podle anglické wikipedie: the most important numerical algorithm of our lifetime

Khintchinova nerovnost
Pravděpodobně nejstarší propojení analýzy a statistiky, více na anglické wikipedii

Kashinův rozklad
Překvapivý výsledek o geometrii konečnědimenzionálních prostorů. Více zde

Johnson-Lindenstraussovo lemma pro cirkulantní matice
Wiki

Pokud máte zájem o některé z témat, kontaktujte mě.


Teaching:

Advanced lectures:

2016/17:Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí - NMMA457 - Charles University
2016/17:Úvod do teorie interpolací 1 - NMMA533 a Úvod do teorie interpolací 2 - NMMA534 - Charles University
2016: Random Matrices and Matrix Completion - TU Berlin
W 2015/16: Fourierovské techniky v prostorech funkcí - NMMA801 (Fourier-analytic techniques in function spaces) - given by Prof. Sickel from Jena
W 2015/16: Neasymptotická analýza náhodných matic - NMMA587 (Non-asymptotic analysis of random matrices) - Charles University
W 2014/15:Compressed Sensing - Charles University
S 2013/14: Geometry of highdimensional spaces - TU Berlin
W 2013/14: Harmonic Analysis/Harmonische Analysis - TU Berlin
S 2012/13: Mathematical introduction to Compressed Sensing - TU Berlin
W 2012/13: Functional analysis II - Funktionalanalysis II - TU Berlin
S 2008/09: Modern Approximation Theory - FSU Jena

Basic courses:

2016/17: Matematická analýza I NMAF051 a Matematická analýza II NMAF052 - Charles University
2015/16: Matematická analýza I NMAF051 a Matematická analýza II NMAF052 - Charles University
2014/15: Matematická analýza I NMAI054 a Matematická analýza II NMAI055 - Charles University


Matheon Workshop: Compressed Sensing and its Applications

December 9-13, 2013 at the campus of Technical University in Berlin.