Jan Vybíral

Vas novy pribytek svedci o sportovnim duchu a znacne odvaze!

      Saturnin

Another random motto...


Address (in English and Czech):
Jan VybíralJan Vybíral
Department of Mathematical Analysis Katedra matematické analýzy
Faculty of Mathematics and Physics Matematicko-fyzikální fakulta
Charles UniversityUniverzita Karlova
Sokolovská 83 Sokolovská 83
18675 Praha 8 - Karlín 18675 Praha 8 - Karlín
Czech Republic Česká Republika

Office: 287, Phone: +420 221913266, e-mail: vybiral(at)karlin.mff.cuni.cz.


Editorial board: Journal of Complexity


Research:Research profiles:
CV (last change July 8, 2016) Google Scholar Profile
My publications and selected talks MathSciNet Profile offline version from April 30, 2016
Web of Science Profile from April 30, 2016 and ResearcherID
Research Gate Profile
Scopus
And something about the impact.

Vypsané bakalářské práce:

Rychlá Fourierova transformace (a.k.a. FFT=Fast Fourier Transform)
Podle anglické wikipedie: the most important numerical algorithm of our lifetime

Khintchinova nerovnost
Pravděpodobně nejstarší propojení analýzy a statistiky, více na anglické wikipedii

Kashinův rozklad
Překvapivý výsledek o geometrii konečnědimenzionálních prostorů. Více zde

Johnson-Lindenstraussovo lemma pro cirkulantní matice
Wiki

Pokud máte zájem o některé z témat, kontaktujte mě.


Teaching:

2016/17:Seminář ze základních vlastností prostorů funkcí - NMMA457
2016/17:Úvod do teorie interpolací 1 - NMMA533 a Úvod do teorie interpolací 2 - NMMA534
2016/17:Matematická analýza I NMAF051 a Matematická analýza II NMAF052
2016: Random Matrices and Matrix Completion - TU Berlin
W 2015/16: Fourierovské techniky v prostorech funkcí - NMMA801 (Fourier-analytic techniques in function spaces) - given by Prof. Sickel from Jena
W 2015/16: Neasymptotická analýza náhodných matic - NMMA587 (Non-asymptotic analysis of random matrices)
2015/16:Matematická analýza I NMAF051 a Matematická analýza II NMAF052
2014/15:Matematická analýza I NMAI054 a Matematická analýza II NMAI055
W 2014/15:Compressed Sensing
S 2014/15:Geometricka funkcionalni analyzaTeaching at TU Berlin and FSU Jena:
Matheon Workshop: Compressed Sensing and its Applications

December 9-13, 2013 at the campus of Technical University in Berlin.