Vladimír Souček

Adresa:

prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.
Matematický ústav UK
Sokolovská 83
186 75 Praha 8

Tel: (42-2) 2191 3205
Fax: (42-2) 2232 3394

e-mail:
soucek@karlin.mff.cuni.cz

Research fields:

Differential geometry, Clifford analysis, invariant differential operators, the Radon and the Penrose transform, representation theory and its applications

Teaching hours.

List of publications.

Teaching (in Czech):

  • Úvod do analýzy na varietách:
  • Teaching (in Czech):

  • Diferenciální geometrie křivek a ploch:
  • Lineární algebra pro fyziky, zimní semestr 2011/2012:

    Texty přednášek:

    Texty přednášek: